NOENDE

Historien Haakon Adalstein

NFDS hadde de første årene reist i Hurtigruten med Erling Jarl og Olaf Kyrre. Sistnevnte var imidlertid noe større enn de øvrige i ruten, og rundt årskiftet 1902/03 ble den byttet ut med Haakon Adalstein.

Haakon Adalstein var et av selskapets eldste skip, levert i september 1873 fra C Mitchell & Co i Walker on Tyne. Den var bygget for selskapets rute mellom Hamburg og Nord-Norge som et kombinert passasjer- og godsruteskip. Som nytt var det 679 brt og på 180 fots lengde. Maskineriet var av compound-typen. Skipet var bygget som stormdekker, med to gjennomgående dekk og med lasterom forut og akter.

Etter at Haakon Adalstein i mange år hadde gått i kystruten mellom Oslofjorden og Finnmark, ble den høsten 1901 forhalt til Trondheim Mek Verksted og påkostet en omfattende ombygging. Innredning, lugarer og salonger ble omarrangert og fornyet, og slik tok Haakon Adalstein seg nå ut som et moderne skip med sertifikat for 213 passasjerer.

Maskineriet ble byttet ut med triple-ekspansjonsmaskin på 750 ihk, som sammen med nye kjeler gav bedre fart og mer økonomisk kullforbruk. I mars 1902 var det atter klart til fart og kom senere på året midlertidig inn i Hurtigruten.

Våren 1905 og 1907 ble Haakon Adalstein satt inn i Finnmarksruten mellom Vardø og Tromsø som avløser for Kong Halfdan. Etter noen vikariater kom skipet fast inn i Hurtigruten fra 1909 og skulle med tiden bli en av veteranene.

Til slutt ble den likevel innhentet av tiden. Etter at Hurtigruten ved slutten av 20-årene hadde fått store skip, kunne ikke gamle Haakon Adalstein lenger holde mål. På forsommeren 1930 ble den trukket ut etter 27 års tjeneste og avløst av Kong Gudrød.

Den kom nå over i en annen krevende fart, i konkurranse med dampskipet Skjerstad, som Det Nordlandske Dampskibsselskap i Bodø drev i ekspressrute mellom Saltdal, Bodø og Trondheim. Nordlandske hadde også startet rutefart på Hamburg, men ble etter fraktkrig og rettsak tvunget ut.

Gamle haakon Adalstein nistet passasjersertifikatet i 1936. Lugarer og Salonger ble revet ut for å gi plass til lasterom, og den kom sine siste år under Nordenfjeldskes farger å seile som ren godsrutebåt. 9.april 1940 lå den opplagt i Trondheim, men kom snart i fart. Veteranen kom til å gjøre en verdifull tjeneste i forsyningsfarten på kysten. Fra november 1945 gikk skipet noen måneder i Hurtigruten mellom Tromsø og Kirkenes.

I mars 1946 gikk Haakon Adalstein i opplag i hjembyen, og i oktober 1946 gikk den for 50.000 kroner til Ole T. Flakke i Kristiansund og ble satt i fraktfart under navnet Goma. På reise fra Ålborg til Gdansk med 271 hester kantret skipet og sank 10.september 1947, vest for Tylö på Hallands kyst, på 22 meters dyp. Mannskapet reddet seg, men hestene druknet. Det ble en sørgelig sorti for et av de mest kjente ruteskip på kysten.

 

Kilde; "Hurtigruten - sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I hurtigruten 1902-1930

1873: Levert fra C. Mitchell & Co., Newcastle, som "Haakon Adalsten" for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim, bygg nr.: 294. Sertifisert for 200 passasjerer. Kontraktspris 80.000 Spd. Kombinert gods og passasjerskip.

Tonnasje: 703 brt., 478 nrt., og en lasteevne på 320 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 188,5/26,1/16,7.

Maskineri: 2 syl comp. (NE Mar. Eng. Co. Ltd, Sunderland.), ytelse 750 ihk. Fart. 10 knop.

1873: Inn i rederiets Hamburg-rute.

5-6.1881: Hele akterinnredningen forandret. Sovekahytt under dekk tillagt lasterom. Nytt hus med nedgang og en mindre damesalong på akterdekket.

1892. Innsatt i godsrute mellom Kristiania og Finnmark.

9-10.1897: Dokking og reparasjon i Trondheim.

12.03.1902: Ferdig ombygget ved Trondheims mek. Verksted for hurtigrutefart; 710 brt., 430 nrt, pris 250.000,-. Sertifisert for 213 passasjerer. Ny 3. exp. dampmaskin (TMV), ytelse 760 ihk, fart 12,25 knop.

4-6.1902: Inn i hurtigrutefart.

5.1905: Inn som avløserskip for "Kong Halfdan" i hurtigrutens finnmarksrute.

1906: Inn i ruten Kristiania - Tromsø - Vadsø, rute nr 3.

07.1907/08: Delvis i hurtigrutefart.

1.1922: Foreløpig i opplag i Sannesjøen, pga.12 av mannskapet angrepet av spanske sjuken.

6.1930: Trukket ut av hurtigrutefart.

1930: Innsatt i godsrute mellom Trondheim og Bodø, i konkurranse med Det Nordlandske DS`s "Skjærstad".

1936: Ombygget til godsbåt. Innredning demontert. Sertifisert for 12 passasjerer.

1938-40: I godsrute Oslo - Kirkenes T/R.

09.04.1940: I opplag i Trondheim.

11.1945: Innsatt i hurtigrutefart mellom Tromsø - Kirkenes T/R.

04.03.1946: Opplagt i Trondheim.

09.10.1946: Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund for 50000 Nkr. Omdøpt "Goma". Innsatt i fraktefart.

10.09.1947: Kantret og sank påreise Ålborg - Gdansk, lastet med 271 hester, vest for Tylø på Hallands kyst, på 22 meters dyp. Mannskapet berget seg, men hestene druknet.