NOENDE

Historien Irma

Det Bergenske Dampskibsselskab mistet sitt eldste skip i hurtigruten ved Heras tragiske forlis på Havøygavlen i mars 1931. Mercur ble satt inn midlertidig, mens selskapet planla å sette inn sin gamle englandsdamper Irma.

Irma var levert i april 1905 fra Sir Raylton Dixon & Co ltd, Middlesbrough, og den representerte toppen i utviklingslinjen av de kombinerte turist-, passasjer- og godsruteskip. På mage måter kom den i klasse med Nordenfjeldske Haakon VII, som var ubetydelig større. Tonnasjen var 1322 brt og 920 tdw, mens lengden var 244 for. Skiper var bygget som stormdekker, med salonger og lugarer utformet for et kresent internasjonalt publikum. Innredningen for turistsesongen var arrangert for 92 køyer på 1. Plass, 10 på andre og 45 på tredje, mens resten av året var lagt ut for 30 på første, 10 på andre og 99 på tredjeplass. Maskineriet var en triple ekspansjon på 1500 ihk, og farten kom opp i 13, 96 knop på prøveturen. I det ytre var Irma et imponerende skip, selv om det hadde en tendens til å ligge litt ”på baken”. De skarpe linjene, svart skrog, hvitmalte dekkhus og den høye, hellende skorsteinen med de tre hvite ringene gav inntrykk av fart og styrke.

Etter trofast innsats i Englandsturen ble Irma trukket ut høsten 1921, kort etter at Nordenfjeldske hadde lagt opp Haakon VII. I stedet ble skipet de neste somrene benyttet som et rent turistskip i fart på Nordkapp og Svalbard, før det i 1927 kom inn i Hamburg-ruten som avløser for Neptun og Mira. Etter leveringen av den nye Venus i 1931 overtok LedaIrma ble sendt til verksted for å bygges om til sin nye rute. Hamburg-linjen, og

Planene med ombygging av Irma støtte på vanskeligheter- på tegnebrettet. Et meget vanskelig skib å forandre indredningen på. Det var utarbeidet en masse prosjekter for omindredning før denne blev foretatt i 1931, skrev selskapets tekniske sjef, ingeniør Rolf Kahrs i sin notatbok.

Sommeren 1931 lå Irma klar for Hurtigruten, omtrent samtidig som den Nordenfjeldske og Vesteraalens ventet sine nybygninger, og om kvelden torsdag 9.juli gikk den inn i ruten fra Bergen. Det var neppe noen helt heldig ombygning, for i 1932 ble skipet på ny tatt til verksted. Dennegang ble resultatet bedre; skipet fikk plass til 39 køyer på 1.plass og 48 på tredje. Den gamle hurtigløperen var fremdeles god for fart og kom nå opp i 13,85 knop. Den ble så vidt slått av nye Prinsesse Ragnhild på distansen fra Bodø til Svolvær, ” Vestfjordens Blå Bånd”.

Irma seilte trofast i Hurtigruten ut 30-årene, gjennom krigene i Norge våren 1940 og inn i krigsårene. Det ble en tragisk slutt som møtte skipet, kanskje spesielt trist fordi den falt for norske torpedoer. Om kvelden 13.Februar 1944 ble Irma oppdaget av de norske MTB 627 og MTB 653, som lå på lur ved Hestskjær på Hustadvika. Hurtigruteskipet var da for nordgående med post og 1650 tønner sild, med sin besetning på 46 og 47 passasjerer, samt 5 tyske flak-mannskaper. Marinefartøyene antok at det var i tysk tjeneste siden det var utstyrt med luftvernkanoner. Det gikk til angrep med torpedoer og kanonild; Irma ble rammet i forskipet og brakk over, veltet mot babord og sank iløpet av noen sekunder. 36 av besetningen og 25 passasjerer omkom. Bare 25 kom overlevende fra dette tragiske forlis; også Hjemmeflåten hadde sine ofre.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1931-1944

04.1905: Levert fra Sir Raylton Dixon & Co. Ltd., Middlesborough, som "Irma" til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen, bygg nr.510. Køyekapasitet 92 på 1. plass, 10 på 2. plass, og 45 på 3. plass.

Tonnasje: 1322 brt., 760 nrt., og en lasteevne på 920 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 244,0/32,8/21,1 (Fot)

Maskineri: 3. exp. dampmaskin (J. Dickinson & Sons Ltd., Sunderland.), ytelse 760 iHK. Fart 13,5 knop.

1905: Inn i rederiets Englandsrute.

1921: Tatt ut av Englandsruten. Ble benyttet som rent turistskip i fart på Nordkapp og Svalbard.

1927: Inn i Hamburg-ruten som avløser for "Neptun" og "Mira"

09.07.1931: Inn i regulær hurtigrutetrafikk fra Bergen.

1932: På verksted for ombygging.  Ny køyekapasitet 39 på 1. plass, 48 på 3. plass.

13.02.1944: Torpedert og senket av de norske motortorpedobåtene "MTB 627" og "MTB 653" ved Hestskjær på Hustadvika. Skipet var på reise Bergen - Tromsø i nordgående hurtigrute. 25 norske passasjerer hvor av 36 mannskap og ett ukjent antall tyske soldater omkom.