NOENDE

Historien Kong Gudrød

Våren 1930 fikk Nordenfjeldske gamle Haakon Adalstein omsider avløsning, og i stedet satte selskapet inn i dampskipet Kong Gudrød. Det var et av de nyeste kombinerte ruteskip som for det meste hadde seilt i ruten mellom Hamburg og Finnmark.

Kong Gudrød var levert i september 1910 fra Trondhjems Mek Verksted og var å regne som en større utgave av ilgodsdamperen Tordenskjold. Den var på 1091 brt og 1000 tdw, med skroglengde på 215 for. Passasjerinnredningen var samlet på hoveddekket, etter den vanelige inndeling med 1. Plass akter, 2. I forskipet og 2. Plass klemt sammen helt forut. Skipet hadde som nytt sertifikat for 242 passasjerer i kystfart og 100 i europeisk. Maskinen var av triple- ekspansjonstype på 1000 ihk, som gav 11-12 knop rute.

Kong Gulrød var blant de siste konvensjonelle kombinerte skip som ble bygget. Rundt 1914 kom omleggingen i statsbidragene med sikte på å skille gods- og passasjerruter, og i 20-årene fikk passasjerbefordringen mindre rolle, bortsett fra de rene ekspressruter. Nå kom skipet til å seile i ilgodsruten mellom Oslofjorden og Nord-Norge. Da det etter hvert ble ønskelig å skifte ut Haakon Adalstein var Kong Gudrød det beste alternativ selskapet hadde selv om skipet ikke var helt egnet til Hurtigruten. Fra våren 1930 utover til 1935 gikk skipet for det meste i Hurtigruten, nok med enkelte avbrudd. Det var nå blitt endret endel, blant annet ble broen løftet et dekk, og røkesalong ble bygget til på akterdekket.

De kombinerte ruteskip var nå i ferd med å spille ut sin rolle, og i januar 1936 ble Kong Gudrød solgt til Pärnu Laeva AS i Pärnu, Estland. Det skiftet navn til Estonia og ble satt i rutefart mellom Tallin og Stockholm. Sommeren 1940 ble det overgitt til Sovjet-Unionen, som hadde overtatt landet etter avtale med Hitler-Tyskland. Da Tyskland sommeren etter gikk til angrep på Sovjet, ble Estonia 22. Juni 1941 tatt sin prise av to tyske Schnell-båter i Østersjøen og ført til Åbo. Fra nå av ble skipet brukt som moderskip for S-bår flotiljen i Åbo og fra 1943 som losjiskip ved Flak-Schule i Swinemünde, senere Kiel. I mai 1945 ble det funnet liggende i Kiel, nærmest som et vrak. Det unngikk derved å bli utlevert som krigserstatning.

De første år etter krigen var det lagt restriksjoner på tysk skipsfart, men fra 1949 ble det gitt lettelser. På denne tid ble vraket av Estonia solgt til Karl Waap i Kiel, som gikk i gang med å reparere skipet. Han klare imidlertid ikke å fullføre ombyggingen, og derved ble skipet overtatt av banken, som lykkes å selge det halvferdige skipet til S Stein, Hamburg. Først i 1954 ble det levert ferdig ombygget fra Werft Nobiskrug i Rendsburg, nå som Mönkedamm. Forandringen var total; skipet var blitt et motorlasteskip med moderne linjer med maskinen akter. I 1963 ble den solgt til andre tyske redere som Overbeck, og videre til Belgia i 1966 og ble Boom. Grekere kjøpte skipet i 1968, omdøpt Efthycia, senere omdøpt Phaedra av Piraeus, inntil den gikk ut av fart på 80-tallet.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten (avløserskip) 1929-1935

Historie:

09.1910: Levert fra Trondheim mek. Verksted, Trondheim, som "Kong Gudrød" for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim, som bygg nr.: 143. Sertifisert for 160 passasjerer i kystfart, og 100 i internasjonal fart.

Tonnasje: 1091 brt., 648 nrt., og en lasteevne på 1000 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 237,2/30,9/21,8 (fot)

Maskineri: 3 exp. dampmaskin (TMV), ytelse 800 ihk, fart ca 12,5 knop.

1910: Inn i den kombinerte gods og passasjer ruten på Hamburg.

21.12.1912: Kolliderte med svenske "Norge" i Elben.

1929-35: Inn i hurtigruten som reserveskip.

01.1936: Solgt til  Parnu Laeva A/S, Parnu, Est. Omdøpt "Estonia".

08.1940: Overtatt av Staatl. Estnische Schiffahrts-Ges., Tallin, USSR.

22.06.1941: Tatt som prise av tyske MTB S 27 og S 28. Ført til Turku, erklært god prise.

1941: Registrert som "Estonia" for Deutsches Reich (Schmidt, Witte & Co.), Danzig, Tyskland.

1945: Registrert som "Estonia" for Schmidt, Witte & Co., Hamburg, T-V, og opplagt i Kiel i flere år.

1953: Solgt til Landesbak & Giro - Zentrale Schleswig - Holstein, Kiel, T-V, om ombygget til motorlasteskipet ved Werft Nobiskruge, Rendsburg. Omdøpt til "Volker Waap". 7 syl. 2T Sulzer fra 1942 installert.

1954: Solgt før ferdiggjørelse til S.Stein, Hamburg, omdøpt "Mønkedam".

1956: Ny Sulzer motor installert.

1963: Solgt til Lubeck Linie A.G., Lubeck, omdøpt "Overbeck". Traffikkerte på Stockholm i mange år med biler.

1967: Solgt til Antwerpe Kustvaart Mij., Antwerpen. Omdøpt "Boom"

1967: Solgt til F. Carron, Antwerpen.

1968: Solgt til G. Tzortzis, K. Syskiasog og P. Bouldourinis, Pireus, Hellas, omdøpt "Eftychia".

1970: Omdøpt "Phaedra".

1997: Ut av registrene.