NOENDE

Historien Mira

I juli 1927 ble Hurtigruten igjen utvidet til seks avganger ukentlig, fem fra Bergen og en fra Stavanger, og Det Bergenske Dampskibsselskab fikk forespørsel om å sette inn passende tonnasje. Selskapet hadde flere eldre ruteskip ledig, og valgte den gamle englandsbåten Mira, som nå fikk en tiltrengt modernisering.

Mira var levert i juni 1891 fra A & J Inglis i Glasgow. Som ny var den på 966 brt med 202 fots lengde, bygget som stormdekker med lugarer og salonger på hoveddekket. Innredningen var elegant og forseggjort, da skipet også var beregnet for turistruter i sommermånedene. Maskineriet var en tradisjonell triple ekspansjon på 1450 ihk, som gav 12 knops fart i rute.

Mira kom til å gå i ruten mellom Bergen, Stavanger og Newcastle, hvor den samseilte med Venus, Vega og Nordenfjeldskes Ragnvald Jarl. Fra 1903 kom den i sommertiden kom den til å seile i turistruten Hamburg-Bergen-fjordene-Trondheim, inntil den i 1905 ble avløst av Irma. Men som de andre "turistskip" i selskapets flåte, måtte den tjene som kombinert gods- og passasjerskip resten av året. Mira fikk i juli 1906 æren av å føre kong Haakon og dronning Maud fra kroningsseremonien i Trondheim langs kysten tilbake til Oslo, med besøk i mange av kystbyene. I denne anledning ble skipet hvitmalt, slik det også hadde vært under turistseilingene.

Året etter ble skipet sendt til Stavanger Støberi & Dok, hvor det ble forlenget med 20 fot, til 1112 brt og 221 fot. Etter denne operasjonen ble lasteevnen 910 tdw, med 39 køyer på 1.plass akter og 16 på 2.plass midtskips. Fra nå av kom Mira inn i ruten mellom Hamburg og Finnmark. Ved flere anledninger vikarierte den i Hurtigruten, blant annet høsten 1917 og store deler av 1919. Sommeren 1921 gikk den som avløser for Hera, som lå til ombygging.

Mira hadde 36 år på baken da den ble valgt ut til hurtigrutefart. Ved selskapets verksted på Laksevågneset ble innredningen fornyet og utvidet. I det ytre kunne en se at midtskipshuset ble platet inn, med ny bestikklugar og bro. På prøveturen kom farten opp i 12,35 knop, og selv om Mira var et jevnt tidsmessig skip, hørte den hverken til de største eller raskeste i Hurtigruten. Den ble stadig modernisert, fikk radiotelefon i 1931 og kjøleanlegg året etter. Da Bergenske i juni 1937 fikk levert sin nye Nordstjernen, gikk Mira over i reserve. Men straks måtte den ta over ruten for Irma, som hadde grunnstøtt ved Kabelvåg.

Ved krigsutbruddet i september 1939 ble Mira satt inn i Englandsruten igjen. Fire dager før det tyske angrepet i april 1940, ble skipet forfulgt av tyske fly over Nordsjøen og angrepet 7-8 ganger. Flere bomber eksploderte få meter fra skutesiden. 9.april 1940 lå Mira i hjembyen og tatt av tyskerne som losjiskip. Utpå vinteren 1941 ble den likevel frigitt, da tonnasjemangelen hadde begynt å melde seg.

Derved kom Mira tilbake i Hurtigruten. På sin andre rundtur kom det sørover Tjeldsundet 4.mars 1941 og dumpet opp i Lofot-raidet. Ved Brettesnes ble den oppdaget av den britiske jageren Bedouin, som skjøt varselskudd. En tysk offiser tvang kapteinen til å prøve å unnslippe, og jageren åpnet ild. Første skudd traff like under skorsteinen, og skipet mistet farten. Besetning og passasjerer gikk fra borde, og Mira ble deretter senket. Fire mennesker, tre passasjerer og en av besetningen omkom under angrepet, og tre av de sårede døde senere. Den tyske offiseren og tolv soldater ble tatt til fange og ført over til Storbritania.

 

Kilde; "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1928-1951

06.1891: Levert fra A. & J. Inglis, Glasgow, som "Mira" til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen, bygg nr.: 219.

Tonnasje: 998 brt, 579 nrt.

Hoveddim:  Loa/B/D: 202,0/30,1/21,2 (Fot)

Maskineri: 3. exp. (Inglis), ytelse 1450 iHK. Fart 12 knop.

1907: Forlenget til 221,7 fot.

Ny tonnasje: 1112 brt., 675 nrt., og en lasteevne på 850 tdw.

1928: Ombygget til 1152 brt, og satt inn i hurtigrutefart.

1931/32: Fikk radiotelefon og kjøleanlegg.

04.1940: Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine som losjiskip.

1940: Tilbakelevert til rederiet.

04.03.1941: Senket av den engelske jageren "HMS Bedouin" ved Brettesnesnakken på nordgående i hurtigruten Bergen - Kirkenes. Fartøyet kom mitt oppi "lofotraidet". "HMS Bedouin" skjøt først ett varselsskudd, men en tysk offiser tvang kapteinen til å fortsette. Minst 4 passasjerer omkom.