NOENDE

Historien Nordnorge

Ofotens Dampskibsselskab i Narvik var stiftet i juli 1912 ut fra misnøye med Saltens Dampskibsselskabs ruter på Ofotfjorden og hadde i 1914 startet en ekspressrute mellom Narvik og Trondheim. Da Samferdselsdepartementet høsten 1935 tok opp spørsmålet om den syvende rundtur, tilbød Ofotens å sette inn dampskipet Nordnorge, på betingelse av at Narvik nå skulle få et ukentlig anløp. Etter forhandlinger ble selskapet tatt opp i den eksklusive krets av hurigruteselskaper fra 1.november 1936.

Nordnorge var levert fra Trondhjems Mek Verksted 18. Januar 1924, spesielt bygget for ruten mellom Narvik og Trondheim. Som nytt var skipet på 873 brt og 181 fots lengde. Det var bygget som stormdekker med den tradisjonelle oppdelingen i tre klasser, med 1.plass akter, 2.plass midtskips og 3.plass forut. I kystfart hadde den sertifikat for 270 passasjerer. Maskinen var av triple ekspansjons-type på 1000 ihk, som gav 12 knop i rutefart. Nordnorge var et vakkert skip med klassiske proporsjoner, og samtidig blant de siste de siste tradisjonelle kystruteskip. Ruten var lagt opp med avganger fra Trondheim hver tirsdag klokken 1200, med anløp av byen nordover og korrespondanse i Lødingen med TFDS’ekspressrute Lødingen-Tromsø.

Da det i 1936 ble klart at skipet skulle inn i Hurtigruten, ble det sendt til Trondhjems Mek Verksted for ombygging. Her ble skroget forlenget 20 fot til 991 brt, og innredningen ble forandret med en ny og utvidet 3.plass midtskips. Kjølerom ble installert, mens navigasjonsutrustningen ble styrket med ekkolodd, elektrisk logg og radiotelefon. I det ytre ble skipet mer imponerende, med broen bygget opp et dekk, men mistet mye av sin tidligere eleganse.

Nordnorge la ut på sin siste tur i ekspressruten fra Narvik 30.oktober 1936, ankom Trondheim, losset og fortsatte til Bergen hvor den la ut på sin første tur i Hurtigruten 3.november klokken 10.00. Skipet gikk fast innom Narvik og gikk videre via Lødingen gjennom Tjeldsundet.

Med Ofotens inntreden i Hurtigruten var målet nådd – ruten var bygget opp til daglige avganger. Seilingsplanen forutsatte 14 skip, men i denne flåten rangerte nok Nordnorge blant de mindre saktegående skip.

9.april 1940 lå Nordnorge til sin årlige dokksetting i Trondheim, og rederiets ruteskip Barøy var satt inn som avløsning. Det var meningen at den skulle inn igjen i ruten dagen etter, og etter å ha blitt utrustet og bunkret gikk den i opplag i Nyhavna. 7.mai ble skipet rekvirert av tyskerne. Selskapets folk ble beordret i land og tysk besetning kom om bord. To dager senere gikk det nordover med tyske bergtropper som skulle settes inn i kampene ved Mosjøen.

Da Nordnorge kom til Hemnesberget ved 1830-tiden 10.mai, ble det tyske krigsflagget heist, og soldater og materiell satt i land under motstand fra britiske styrker. Om kvelden kom to britiske jagere til, og Nordnorge ble senket på dypt vann like utenfor kaien på Hemnesberget.

Ofotens Dampskibsselskab satte inn Barøy som erstatningsskip fra sommeren 1940.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1936-1940

17.01.1924:  Levert av Trondheims Mek. Verksted, som "Nordnorge" til Ofotens Dampskibsselskab, Narvik, som bygg nr.186. Kontraktspris 900 000,-.. Sertifisert for 270 passasjerer. Pris ved levering 980 000,- kr.

Tonnasje: 873 brt., 448 nrt.

Hoveddimensjoner: Loa/B/D: 193`2 1/2"/29`-6/15`-7 14" (Fot)

Maskin: 3 exp. dampmaskin (TMV) som utviklet 1010 ihk. Fart 13 knop.

12.09.1923: Skipet skulle egentlig hete "Solstrålen", men ble døpt "Nordnorge" av Sigrid Øiseth.

24.01.1924: Innsatt i ruten Narvik - Trondheim.

1936: Forlenget 20 fot ved Trondheims mek.Verksted, samt ombygget, bla. nytt bro-bygg.

Ny tonnasje: 991 brt., 566 netto.

11.1936: Innsatt i hurtigrutetrafikk der Trondheim var snu havn for "Nordnorge".

07.05.1940: Rekvirert av tyske myndigheter i Trondheim.

10.05.1940: Senket ved kai på Hemnesberget av en engelsk destroyer. Var på tur Trondheim - Mosjøen med tyske tropper og utstyr.