NOENDE

Historien Håkon Jarl

Selv om det Nordenfjeldske Dampskibsselskab ble tildelt det første av de fire nybygningene fra Italia, hadde selskapet behov for enda et nytt skip. Seinhøstens 1946 bestilte selskapet sammen med Bergenske et søsterskip fra verkstedet i Ancona, men prisstigning og valutaproblemer førte snart til at bestillingen ble overført til Aalborg Værft. Bergenske hadde allerede en ordre ved dette verkstedet, og selskapene ble nå enige om at det andre skipet skulle gå til trønderne og det tredje til Bergen. Skipene skulle bli identiske i skrog og arrangement, men Nordenfjeldske hadde sine egne oppfatninger på flere områder og valgte en del andre løsninger enn Bergenske.

15.februar 1952 ble skipet levert med navnet Håkon Jarl, på 2173 brt og 674 tdw, og med lengde på 265 fot. Det fulgte samme arrangement som Nordlys, med felles kafeteria for 1. Og 2.plass, og med lugarkapasitet på 189 køyer. Den store forandringen fra Bergenskes skip var maskineriet, hvor trønderne valgte to-motorsanlegg, to 8-sylindrete svenske Atlas-motorer, 3040 bhk, giret til propellakselen.  Under prøveturen kom farten opp i 17 knop. Maskineriet førte til en del forandringer i det indre, blant annet fordi marskin-casingen ble mindre enn på Nordlys. De to lasterommene var forut, kjølerom isolert for føring av fisk og matvarer.

Men det var i det ytre at Håkon Jarl kom til å skille seg sterkest fra bergenserne. Her var broen bygget opp en full dekkshøyde, over kapteinslugaren på båtdekket. Dessuten fikk skipet en mer tradisjonell rigg, med både bommer og kraner. Om Håkon Jarl var bygget over samme lest som Nordlys, skulle den med Nordenfjeldskes farger få annet preg og bli kjent for sin spesielle atmosfære; et hurtigruteskip så si med sitt eget klientell.

26.februar 1952 la Håkon Jarl ut fra Trondheim på sin første tur nordover, med Paul Holm som fører. Det avløste nå leieskipet Alta, som ble levert tilbake.

Håkon Jarl seilte 31 år i Hurtigruten, rundtur etter rundtur, praktisk talt uten uhell. Et av de få skjedde 25.jauar 1959, da skipet gikk på grunn i Rørvik for nordgående. Bergingsbåten Achilles kom til assistanse og hjalp skipet tilbake til Trondheim for reparasjon. 23.februar 1976 gikk den på grunn i Svolvær, mistet propellen og drev inn til kaien. Denne gang måtte den slepes tilbake til Bergen.

Da Paul Holk i 1956 overtok nye Rangvald Jarl, ble Nils Alstad fører av Håkon Jarl. Et par år senere ble han etterfulgt av Olaf Fjeld og deretter av Kr. Meyer. Asbjørn Dahl Stamnes var som fører fra 1963 til 1976 også med på å gi skipet sitt særpreg. Etter han kom Einar Jensen over fra Erling Jarl, og de siste år ble skipet ført av Jan Clausen.

Nordenfjeldske fikk i 1980 tillatelse til å kontrahere et nytt hurtigruteskip, som avløser for Erling Jarl og Håkon Jarl. Det kom som en overraskelse da det i oktober 1980 ble kjent at Håkon Jarl var solgt til Ofotens Dampskibsselskab for 8 millioner kroner, og at Ofotens også skulle overta nybygningen fra Aker Trøndelag. For Ofotens var dette det første store skritt fremover, og aksjekapitalen ble utvidet fra 377.200 til 2 millioner kroner. I januar 1981 heiste Håkon Jarl Ofotens rederiflagg og ble omregistrert til Narvik. Den fikk beholde navnet, men fikk Ofotens fargerike skorstein.

I desember 1982 ble nye Narvik overlevert i hjembyen og overtok 18.desember Håkon Jarls rute. Den gamle gikk i opplag inne i Narvik, mens mange av mannskapet gikk over på Nordnorge.

Allerede i januar 1983 gikk skipet sørover, kjøpt av Fekete & Co AS i Tønsberg, hvor det for en kort tid lå opplagt i Vrengen med navnet Håkon Gamle. Kort etter ble det solgt til KS AS Håkon Jarl for 1.350000 kroner, med restauratør Per Martin Bjørung og rederiet Nils Hugo Sand blant deltakerne. I slutten av februar lå skipet i Oslo for å gjøres klart som hotell og restaurantskip, som åpnet senere på våren ved Akershuskaien. Ved kjøpet hadde skipet enda et år igjen før klassen forfalt, og det var til å begynne med meningen å holde det intakt med fulle sertifikater. Dette ble nok snart oppgitt, og ombyggingen av skipet kom i første omgang på 2,5 millioner.

Håkon Jarl skulle bli liggende lenge ved Akershuskaien. For eierne skulle den bli en sammenhengende historie med konkurser. Allerede etter et år gikk kommandittselskapet konkurs; skipet ble da overtatt av AS Factoring Finans, og etter flere års tap ble det i 1988 tatt av kreditorene, Tromsø Sparebank. Hotell – og restaurantdriften humpet og gikk, og i 1990 ble skipet solgt til AS Akershus Strand. AS Preco, Oslo, som også hadde eiet Nordlys på slutten, overtok skipet i 1991, og i november samme år ble det slept til Antwerpen. Etter oppussing og tilrettelegging, åpnet Håkon Jarl som hotellskip i Bonaparte Dock i mai 1992, hvitmalt og vakker- fremdeles med Nordenfjeldskes skorsteinsmerke. I 1996 fikk skipet bygget til en stor hall aktenfor skorsteinen, noe som nok spolerte skipets utseende. Der ligger Håkon Jarl fremdeles.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing.

Oppsummering

I Hurtigruten 1952-1982

Historie:

15.02.1952: Levert fra Aalborg Verft A/S, Danmark, til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim, som bygg nr. 93 døpt "Håkon Jarl". Pris 9,5 mill Nkr. Sertifisert for 600 passasjerer. Kapasitet 189 køyeplasser. Lastekapasitet: 680 cub.m/24.000 cub.fot.

Tonnasje 2173 brt., 1101 nrt, og en lasteevne på 674 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D: 265`-1 3/4"/ 40`-0"/ 23`-6".

Maskineri: 2 stk. 8-syl. Atlas Polar dieselmotor, ytelse 2x 1520 bhk, ved 300 /185 o/min

1952: Inn i hurtigrutefart Bergen - Kirkenes - Bergen.

10.1955: Kolliderte med kaien i Honningsvåg.

25.01.1959: Grunnstøtte på Marøyskjæret ved Rørvik. Slept til Trondheim og reparert.

10.02.1974: Fikk knust sideventiler i storm utenfor Vardø. Store vannskader.

21.02.1976: Fikk maskinskade på Svolvær havn. Kolliderte med kaien og fikk roret avslått. Slept til Trondheim for reparasjon.

1.1981: Solgt til Ofotens Dampskibsselskab, Narvik, uten navneskifte for 8. mill Nkr.

1.1983: Solgt til Fekete & Co. A/S, Tønsberg. Omdøpt "Håkon Gamle".

2.1983: Solgt til KS A/S Håkon Jarl, Oslo for  1,35 mill. Nrk. Omdøpt "Håkon Jarl". Ombygd for 2,5 mill Nrk. I bruk som hotell og restaurantskip i Oslo.

1988: Eierselskapet konkurs. Overtatt av A/S Factoring Finans. Overtatt av Tromsø Sparebank.

1990: Solgt til A/S Akershus Strand, Oslo.

1991: Solgt til Preco, Oslo.

11.1991: Solgt til interesser Antwerpen og omdøpt "Christian V".

3.1992: Som hotellskip i Bonaparte Dock i Antwerpen med hvitt skrog og NFDS`skorsteinsmerke.

1997: Akterenden ombygget på fartøyet.