NOENDE

Historien Harald Jarl (1960)

Klokken 22.00 Sankt Hans-aften 1960 la Nordenfjeldskes nye flaggskip, Harald Jarl, ut fra Festningskaien i Bergen på sin første tur til Kirkenes. Med dette skipet hadde selskapet omsider erstattet sitt siste dampskip i ruten og samtidig fått det første i en ny generasjon hurtigruteskip, som inntil 1982 skulle være de største og flotteste.

I februar 1959 kontraherte Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab sitt nye skip fra Trondhjems Mek Verksted, til avløsning for Sigurd Jarl som ikke lenger holdt mål. Ved konstruksjonen ble erfaringene fra Rangvald Jarl ført videre, samtidig som det nye skipet ble gjort en den større. Det gikk på sjøen 29.januar 1960 med navnet Harald Jarl og ble levert 20.juni 1960. Med sine 2568 brt og 286 fot var det uten sammenligning Hurtigrutens største skip, 20 fot lenger en Rangvald Jarl. Salongene var samlet på et eget dekk, og noe helt nytt var 1.plass utsiktssalong helt forut på båtdekket, like under broen. Det var køyeplasser for 54 på 1.plass og 170 på 2.plass, de fleste plassert på B-dekk, men også en del på C-dekk og noen på A-dekk. På kortere innenskjærs ruter kunne skipet ta med inntil 600 passasjerer. Innredningen var av høy standard og bygget etter de nyeste forskrifter. Arkitekt Finn Nilson fra arkitektfirmaet Arnstein Arneberg – som skulle sete sitt preg på så mange passasjer – og cruiseskip – hadde ansvaret for interiøret, mens kunstneren Kaare Espolin Johnson stod for utsmykningen. Hovedmotoren var en 5-sylindret Burmeister & Wain på 3450 bhk, lisensbygget på Akers. Under prøveturen kom farten opp i 18,1 knop. Byggesummen kom på 14,5 millioner kroner.

Også i det ytre var Harald Jarl et vakkert og velproporsjonert skip. Et nytt trekk var at mast og skorstein var bygget sammen, og ellers la en merke til at livbåtene var plassert i sine daviter løftet over båtdekket. Erfaringene med skipet ble lagt til grunn for den neste serie med hurtigruteskip, som ble levert i 1964.

O. Chr. Ødegaard var kaptein da skipet stevnet nordover 23.juni 1960. Etter noen år overtok Leif Hassel førerposten og i 1965 Paul G. Holm, som stod om bord til 1976. Harald Jarl var i mange år Nordenfjeldskes flaggskip. Den åpnet Ekspressruten på Svalbard i juni 1968, og den gikk dessuten noen ganger på vårcruise til Shetland i 70-årene. Som alle hurtigruteskip var den anvendelig i transportør av alt fra frossenfisk til turister.

Etter omleggingen i Hurtigruten i 1983 ble også Harald Jarl oppgradert etter nye sikkerhetsregler. Lugarene ble revet ut og bygget opp i større enheter, de fleste med dusj og toalett. Derved ble kapasiteten redusert til 169 køyer. Samtidig ble maskinen grundig overhalt og fornyet.

Etter at Nordenfjeldske i oktober 1984 ble raidet ut av Norcem og deretter slaktet, ble rederidelen, Nordenfjeldske Shipping AS, i april 1985 solgt til AS Kosmos og formelt underlagt Kosmos-datteren i Bergen, Det Bergenske Dampskibsselskab. Kosmos viste en tid interesse for videre deltakelse i Hurtigruten, men besluttet i 1989 å selge sine aktiviteter på kysten og Nordsjøen. Bergenske ble i desember 1987 solgt tin RoNoTro AS, eiet av Stavangerske, TFDS og Salten Damp. Noen måneder senere overtok Troms Fylkes Dampskibsselskab de to hurtigruteskipene og 31.august 1988 ble Harald Jarl malt om i TFDS farger.

Harald Jarl har seilt uten å påkalle de store overskrifter, inntil 6.august 1997 da den grunnstøtte ved Oterholmen nord for Rørvik for sørgående. Skipet ble kastet hardt over mot styrbord og maskinen stanset. Livbåtene ble gjort klar, men redningsskøyten Kaptein Skaugen kom til og fikk slept skipet i kai i Rørvik. Ikke mindre enn 30 tonn stål gikk med til å reparere den relativt omfattende bunnskaden ved Myklebust Mek Verksted.

Med kontraheringen av nye skip til TFDS i år 2000 var Harald Jarls store rolle i Hurtigruten beseglet. 9.oktober 2001 lå skipet klart til avgang fra Frielensterminalen i Bergen for siste gang, med Jon Olaf Klodiussen som fører med musikkorps og stort frammøte for å takke veteranen. Lørdag 20.oktober var den tilbake, la til kai i Vågen med enda mer festivitas etter 41 års innstats. Samme kveld gikk Nordstjernen inn i skipets ruteplan.

Harald Jarl ble først sendt til Oslo og oslofjordbyene før det 31.oktober ble lagt opp langs kai i Frengen som losjiskip ved Fosen Mek Verksted. Her ble de kjente bildene til Kaare Espolin Johnsson tatt ned og senere montert om bord i nye Trollfjord. Det var flere interesser til skipet, blant annet en gruppe i Trondheim som med kommunal støtte forsøkte å sikre finansieringen og driftsopplegg. Rederiet hadde i første omgang forlang 12 millioner kroner for skipet, men salget i juli 2002 til Elegant Cruises Inc innbrakte ikke mer en 42 millioner kroner. Ved levering 31.juli skiftet skipet navn til Andrea.

Den 15.august 2002 gikk skipet fra Frengen under Liberias flagg, ført at offiser fra TFDS. Andrea var som snarest innom i Ålesund før reisen gikk til Uddevalla i Sverige. I løpet av de neste månedene ble store deler av salong-innredningen fornyet, mens lugarene ble bygget om med et sengetall på 120. Skipet ble nå markedsført for 4-stjernes cruiseskip, med et seilingsprogram som skulle starte opp i juli 2003 med cruise på Østersjøen og Norskekysten. Etter store investeringer har Harald Jarl ny karriere foran seg i cruisefart.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1960-2001

Historie:

20.06.1960: Levert fra Trondheims mek. Verksted, som "Harald Jarl" for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim, bygg nr.: 244. Sertifisert for 600 passasjerer i kystfart. Køyekapasitet 224 fordelt på to klasser.

Tonnasje: 2568 brt., 1319 nrt., og en lasteevne på 650 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 286,8/43,6/15,1 (fot).

Maskineri: 5 syl. 2T EV B&M DM (lisens bygget ved Aker mek. Verksted, Oslo), ytelse 3450 bhk.

02.1969: Kolliderte med "Sunnmøre" på Hustadvika. Mindre skade på skutesiden.

06.01.1973: Berørte grunnen i raftsundet. Til Bergen for reparasjon.

04.1976: Fikk vansker utenfor Båtsfjord i dårlig vær. Fikk assistanse fra redningsskøyta "Hjelm Vaage" og "Ståltind".

1980: Ombygget til en klassebåt og fikk endret innredningen ved Haugesund mek. Verksted. Haugesund. Lugarkapasiteten redusert til 164.

01.1987: Rederiet skiftet navn til Nordenfjeldske Shipping A/S, Trondheim.

01.1989: Grunnstøtte på Åboskjæret ved Brønnøysund.

08.1989: Skipet solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Hjemmehavn endret til Tromsø.

01.09.1990: Kolliderte med fraktefartøyet "Aquamarin" i Stokksundet.

09.1994: Ommålt til 2632 BT, og 1092 NT.

01.1995: Skade på skrog under dårlig vær mellom Stamsund og Svolvær. Ut av rute, og til Harstad for reparasjon.

12.01.1996: Reddet passasjer som hoppet over bord på Folla.

06.08.1997: Gikk på grunn i Risværsund nord for Rørvik i sørgående hurtigrute. Slept til Rørvik hvor hun ble provisorisk tettet med margarin og trekiler. Hun ble dagen etter slept til Myklebust mek. Verksted av slepebåten "Boa Siw". Her ble 30 tonn stål i bunnen skiftet ut.

31.08.1997: Inn i rute fra Bergen etter endt reparasjon.

10.10.2001: Ut fra Bergen i sin siste rundtur i hurtigruten, som avsluttes med ett besøk i hovedstaden Oslo.

10.2001: Skipet gikk til Fosen mek. Verksteder, Rissa,  hvor hun lå som hotellskip under byggingen av hurtigruteskipet "Trollfjord".

2002: Solgt til Elegant Cruise Line Ltd. (Elegant Cruises & Tours Inc., Port Washington NY, USA), Monrovia, Lib. Omdøpt "Andrea".

08.2002: Avgikk skipet Norge til Uddevalla for ombygging til cruiseskip.

18.05.2003: Buksert til Cityvarvet, Göteborg, for videre ombygging.

16.09.2003: Avgikk skipet Cityvarvet, Göteborg, og satte kursen mot Dover.

18.09.2003: Ankom Dover.

2009: Lagt ut for salg.