NOENDE

Historien Lofoten (1964)

Til tross for sin popularitet blant de reisende, godt vedlikehold og  ypperlige egenskaper, og popularitet, begynte hurtigrutens veteran, Lofoten, å trekke på årene. Da det neste trinn med fornøyelser ble vedtatt i 1962, fikk også Vesteraalske tillatelse til å bygge et nytt skip til avløsning av Lofoten. I februar 1962 tegnet selskapet kontrakt med Aker-gruppen, fulgt av Ofotens og Stavangerske. Skipene ble bygget etter samme konsept, basert på Harald Jarl, og Vesteraalskes skip tok form på beddingen til Akers Mek Verksted i Oslo.

Skipet arver det tradisjonelle navnet Lofoten, døpt ved sjøsetting 7.september 1963 av Asbjørg Bergsmo fra Stokmarknes. Etter prøvetur og festivitas ble det levert 27.februar 1964. Målene var 2597 brt og 286 fots lengde, og arrangementet fulgte Harald Jarl, men 1.plass midtskips og 2.plass akter. Salongene lå på et eget dekk, med en utsiktssalong plassert forut på båtdekket. Det var innredet lugarer med 53 køyer på 1. og 180 på 2.plass. Maskinen var en 7-sylindret Aker-bygget Burmeister & Wain på 3325 bhk, som gav en prøvetursfart på 17.49 knop. Om kvelden 5.mars 1964 gled Lofoten ut fra Festningskaien på sin første tur, med kaptein Svein Eriksen som fører, mens gamle Lofoten fortsatte en tid under navnet Vågan. Samme sommer fikk Lofoten følge av sine to søsterskip, Kong Olav og Nordnorge. Om de var bygget over samme lest, gav selskapenes individualisme seg utsalg i ulik plassering og utforming av skorstein og mastre. Og med forskjellige skorsteinsmerker og farger kunne søstrene lett skilles fra hverandre; Lofoten merket seg ut ved å ha en lav skorstein akter, ikke så ulik Harald Jarl i profil.

Lofoten fikk et heldig liv i Hurtigruten, forskånet fra de store dramatiske hendelser. Karl Glad overtok som fører allerede høsten 1964 og ble stående om bord like til 1977, riktignok i perioder avløst av Alf Johansen, Fredrik Hals og andre. Skipet fikk prøve seg både i Ekspressruten på Svalbard fra 1968 og på vårtur til Lerwick  på Shetland i april 1977.

Under en av ekspress-seilingene gikk skipet på grunn ved Nordøygrunnen lykt i Tjeldsundet 19.juli 1977 og pådrog seg betydelige bunnskader. Provisorisk tetting ble foretatt i tørrdokken i Harstad, mens skipet måtte like til Nyland Vest i Oslo for reparasjon i fellesferien. Allerede 8.august var Lofoten tilbake i Bergen, klar for ny rundtur. Ekspressruten og Svalbardseilingene ble innstilt med den nye ruteplanen i 1982/83, men Lofoten hadde innledet den siste sesongen med avgang Bergen 16.juni 1982.

I oktober/november 1980 lå Lofoten ved Aalborg Værft for modernisering. Skipet ble nå bygget om med fellesklasse og 2.klasse spisesal ble gjort om til fire store passasjerlugarer. Samtidig ble maskinen demontert og overhalt. Fem år senere var skipet tilbake i Aalborg i siste halvdel av oktober, da mange av lugarene på B-dekk ble bygget om med eget bad. Etter dette fremstod skipet med 223 køyeplasser. Det ble også skiftet en del plater, og da skipet vendte tilbake til Hurtigruten hadde det fått blått skrog; et kortvarig eksperiment.

Midt på 80-tallet ble det omsatt betydelige aksjeblokker i Vesteraalens Dampskipselskap, slik at Ofotens Dampskipselskap i Narvik etter hvert ble sittende med majoriteten. I januar 1988 ble selskapene formelt fusjonert som Ofotens og Vesteraalens Dampskipselskap AS, og VDS-skipenen ble nå omregistrert til Narvik og fikk Ofotens skorsteinsmerke.

For Lofotens del kom ikke dette til å vare lenge. Allerede i september 1988 ble skipet solgt til Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap ANS, Hammerfest, som for 20 millioner kroner kjøpte seg inn i Hurtigruten. 1.oktober 1988 ble skipet overtatt i Bergen. Det beholdt navnet, men fikk FFRs skorsteinsfarger, en tid bar det også en blå stripe på overbygningen.

Finnmarkingene hadde store planer for sin medvirkning i Hurtigruten og markedsførte Lofoten som ”Finnmarks egen Hurtigrute”. I 1991 tegnet selskapet opsjonskontrakt for et fjerde skip fra Stralsund, men måtte motvillig la opsjonen gå ut ved årsskiftet 1991/92 da det ikke fikk medinvestorer til skipet. En tid ble det vurdert andre muligheter, blant annet overtakelse av et av Midnatsol-klassen, men måtte til slutt erkjenne at uten midler til et nytt skip ville selskapet knapt ha noen framtid i Hurtigruten. I januar 1996 ble Lofoten derfor solgt tilbake til OVDS for 35 millioner kroner og formelt overlevert natten til 1.februar.

Lofoten hadde i mellomtiden utført fire anløp i Murmansk i 1993, og hadde i mars året etter markert sin 30-årsdag med et jubileumscruise. I  tiden 7. Til 29.januar 1996 lå skipet i dokk ved Mjellem & Karlsen i Bergen og fikk fornyet en del lugarer, noe som reduserte køyekapasiteten til 184.

Lofoten v ar nå ett av det to tradisjonelle skipene igjen i ruten , men dets avgang nærmet seg da OVDS i april 2000 bestilte fra avløseren fra kleven Mek verksted. Riksantikvaren kom på banen og erklærte skipet som v erneverdig i januar 2001, mens rederiet begynte å arbeide med alternative planer om kortere cruise ut fra Bodø i sommersesongen og avløserfart vinterstid. I mellomtiden ble skipet plassert godt på, med slippsetting på Mjellem & Karlsen i Bergen i januar 2001 og et 7-ukers opphold på Fiskerstrand Verft i oktober-november samme år.

Det kom derfor som en overraskelse da skipet 2.februar 2002 ble tatt ut av  ruten, to måneder før det skulle avløses av nye Finnmarken. Nye branntekniske sikkerhetssystemer ble begynt montert, og planen var at skipet skulle overta for Nordnorge samme høst.

Sjøfartsdirektoratet krevde at det aldrene skipet fullt ut skulle underlegges gjeldende sikkerhetsforskrifter, mens rederiet støttet av Riksantikvaren argumenterte med at Lofoten som ”historisk skip” måtte kunne få dispensasjoner på visse områder for å unngå store inngrep i interiøret. I september 2002 måtte rederiet gi opp planene om å sette skipet i fart, men etter at nytt brannvarslings anlegg var installert fikk skipet tilbake fartssertifikatet. Lofoten tok derfor opp igjen seilingene 12.desember 2002. I første omgang kom den til å gå rem til 12.april, da Nordnorge kom tilbake fra Antarktis.

OVDS har gitt til kjenne at selskapet fortsatt vil satse på Lofoten som avløsningsskip og til turistseilinger i sommersesongen som Hurtigrutens siste ”klassiske” skip ved siden av Nordstjernen.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

MS Lofoten (LIXN)

I Hurtigruten 1964-2007

27.02.1964: Levert fra A/S Akers mek. Verksted, Oslo som "Lofoten" for Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes, bygg nr.: 547. Sertifisert for 700 passasjerer. Køyekapasitet 235. Pris ca 17 mill Nkr.

Tonnasje: 2597 brt, 1340 nrt., og en lasteevne på 660 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 87,4/13,26/7,35 (Meter).

Maskineri: 7 syl. B&W (Lisens bygget ved Aker mek. Verksted, Oslo), type DM 742 VT 2 BF-90, ytelse 3325 bhk.

07.09.1963: Døpt av Asbjørg Bergsmo fra Stokmarknes, ved Akers mek. Verksted.

05.03.1964: Ut fra Bergen på sin første tur i hurtigruten nordover til Kirkenes.

1968-82: Expressrute til Svalbard.

10-11.1980: Til Aalborg Verft for modernisering. Skipet bygget om med felles klasse. 2. klasse spisesalong gjort om til 4 store lugarer.

10.1985: Til Aalborg Verft, hvor hun ble ombygget/oppgradert. Køyekapasiteten redusert til 213. Skipets skrog ble malt lyseblått, men ble etter en kort stund malt svart igjen.

01.01.1988: Rederiet fusjonert med Ofotens Dampskibsselskab, Narvik. Det nye selskapet fikk navnet Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab, med hovedkontor i Narvik.

01.10.1988: Solgt til Finnmark Fylkesrederi og ruteselskap ANS, Hammerfest for 20 mill. Nkr. Hjemmehavn endret til Hammerfest. Skorsteinen ommalt i FFR`s farger.

1993: Utført fire turer til Murmansk, Russland.

07.01.1996: I dokk ved Mjellem & Karlsen, Bergen. Fornyet lugarene, samt redusert køyekapasiteten til 184.

29.01.1996: Inn i hurtigruten igjen.

01.02.1996: Solgt tilbake til OVDS, for kr. 30 mill. Hjemmehavn endret til Narvik.

01.2001: Erklært "værneverdig" av riksantikvaren.

02.02.2002: Skipet tatt ut av hurtigruten, to måneder før leveringen av "Finnmarken".

12.12.2002: Inn i hurtigruten som avløser for "Nordnorge", mens den seilte i Antarktis.

12.04.2003: Tatt ut av rute da "Nordnorge" kom tilbake.

2004/2005/2006: Brukt som cruiseskip på vestlandet, og om sommeren som cruiese skip i Nordland. På vinterstid som avløser i hurtigruten for "Nordnorge".

03.2006: Rederiene Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø, og Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab, Narvik, fusjonerer, og blir Hurtigruten Group ASA, med hovedkontor i Narvik.

2010: På verksted ved Man B&W i Danmark. Stor overhaling av hovedmotoren. Flere sprekker tettet i blokka som skyldesmatrialtretthet, samt endel avrettningsarbeide - noe som reduserer vibrasjonen en del.