NOENDE

Historien Narvik

Da Ofotens dampskipsselskap i oktober 1980 kjøpte gamle Håkon Jarl fra Nordenfjeldske, overtok de også retten til å sette et nytt skip i ruten. Forhandlingene var da kommet langt mellom Nordenfjeldske, Departementet og verkstedet, og allerede i november kunne Ofotens undertegne kontrakten med Aker Trøndelag AS i Trondheim. Det ble således det siste hurtigruteskip fra det tradisjonsrike Trondhjems Mek Verksted, som gjennom alle år hadde vært en av de viktigste leverandører.

Skipet lå hårfint etter Midnatsol i byggeprogrammet, og 14.desember 1982 lå det klart ved utrustningskaien i Trondheim med navnet Narvik påmalt. Denne dagen gikk det nordover, med Ofotens kaptein Peder Pedersen, overført fra Nordnorge. Ved dampskipskaien i Narvik ble skipet formelt døpt av Anne-Marie Pleym, mangeårig bookingsjef i selskapet, og deretter overlevert til Ofotens Dampskipselskap. Dagen etter lå skipet klart i Harstad, hvor det overtok for Håkon Jarl i sørgående rute. Av besetningen kom mange fra Nordnorge. 21.desember kom det første gang til Bergen. Narvik var et imponerende skip, med svart skrog og rødt belte for å skille det fra søstrene. Det var i arrangementet identisk til Midnatsol, men manglet panoramasalongen øverst. Skipet var på 4072 brt og 108,55 meters lengde. Lugarer og salonger var arrangert forut, med 178 køyplasser og sertifikat for 410 passasjerer i kortere ruter. For internasjonale ruter, om det skulle bli aktuelt å gå på Svalbard, var passasjertallet redusert til 240. Selskapet kunne nå tilby rundreisepassasjerer salonger og lugarer med cruisestandard.

Det var arrangert kjøle/fryserom på A-dekket, med et rommelig lastedekk over og med C-dekket åpent for containere. En 15-tonns kran var montert ved siden av skorsteinen akter, mens en stor sideport på babord side kunne ta paller og biler. På lastedekket var det plass til 40 biler.

Maskineriet var to16-sylindrete Bergen Diesel-motorer på til sammen 6400 bhk, hver med sin propell, som gav hele 19 knop på prøveturen. Det nye skipet hadde også baugpropeller, med det skulle likevel vise seg nødvendig å sette anker på tradisjonell manér i vanskelige situasjoner. Skipet kom på 159,6 millioner kroner.

Ofotens hadde  nå fått vind i seilene, selv om det i 1985kom i strid med en investorgruppe sørfra, Ofoten Invest, som prøvde å vinne kontroll. Det lykkes å holde disse fra borde, men til gjengjeld kunne selskapet overta store aksjeblokker i Vesteraalske, slik at det i begynnelsen av 1987 eide 68 prosent. Samme år kunne Ofotens også feire sitt 75-års jubileum, og da var alt klart til å fusjonere selskapene. Det skjedde i januar 1988 som Ofotens og Vesterålens Dampskipselskap AS.

Høsten 1989 gikk Narvik til Tyskland for å bygges om ved Motorenwerke Bremerhaven. Over lastedekket akter ble en ny passasjerseksjon bygget på, med 140 nye køyeplasser og ny salong. Derved fikk skipet en lugarkapasitet på 312, med sertifikat for 580 i kystfart. Panoramasalong med 140 sitteplasser ble installert midtskips, samtidig som spisesalen ble bygget ut. Hele ombyggingen kom på vel 40 millioner kroner. Som den siste av søstrene gikk Narvik inn i nordgående rute fra Bergen om kvelden 4.desember 1989.

I løpet av sine 10 års fart har Narvik vært ute for et alvorlig havari. For sørgående i nordlig storm med høy sjø og snøbyger 16.april 1991 gikk den inn i Follo ved Lysøysund og grunnstøtte klokken 0310 i det trange farvannet vest av Lauvøya. Årsaken var en slukket fyrlykt. Skipet ble stående utsatt til, med en lekkasje og tiltagende slagside. Passasjerene ble hentet av rutebåten Follo om natten, mens Narvik ble brakt flott og slept til verksted. Reparasjonsarbeidet ved Fiskerstrand Verft ved Ålesund kom på 20 millioner kroner.

Vinteren 1995 fikk den en grundig renovering av lugarer, resepsjon og spisesal ved Haugesunds Mek Verksted. Arbeidet kom på 15 millioner kroner og omfatter også nye kurs og konferansefasiliteter akter

Siden 1983 har Narvik seilt jevnt i Hurtigruten og selv om den og selv om den ikke lenger er blant de største og flotteste har den utført verdifull tjeneste og har opparbeidet seg sitt eget renommé. Slikt sett var det fortjent at Narvik fikk foreta den offisielle nyåpning av Risøyrenna 22. September 2001, etter fire års utdypningsarbeid. Skipet har fortsatt mange år foran seg på kysten.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1982-2007

16.12.1982: Levert fra Aker Trøndelag A/S (tidligere Trondheims mek. Verksted.), Trondheim, som "Narvik", for Ofotens Dampskibsselskab. Narvik, bygg nr.: 827 (298). Pris: 158 mill Nkr. Sertifisert for 410 passasjerer i kystfart, internasjonal fart: 240. Kapasitet 178 køyer.

Tonnasje: 4072 brt., 2076 nrt, og en lasteevne på 1160 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 108,6/16,5/4,6 (meter).

Maskineri: 2 stk. Bergen Diesel, type KVM-16, samlet ytelse 6400 bhk, ved 750 o/min. Fart 17,5 knop.

Baugthruster: 2 stk. Brunvoll, type SPT-VP, ytelse 2 x 401 hk.

1982: Inn i hurtigrutefart Bergen - Kirkenes - Bergen (Håkon Jarls rute.).

01.1988: Rederiene Vesteraalens Dampskibsselskab, og Ofotens Dampskibsselskab, fusjonerer, nytt navn på selskapet Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab, Narvik.

10.11.1989: Ombygget ved Motorenwerke Bremerhafen MWB for kr 45 mill Nkr. Passasjer innredning økt med 140 køyeplasser.

23.11.1989: Inn i hurtigrutefart etter modifisering.

16.04.1991: Grunnstøtte på Smørholmskjær i Leikuleia på Trøndelagskysten. Reparert ved Fiskarstrand Verft.

31.05.1991: Inn i hurtigrutefart etter reparasjon.

01.02.1995: Oppgradert ved Haugesund M.V., Haugesund.

03.2006: Rederiene Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø, og Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab, Narvik, fusjoneres og blir Hurtigruten Group ASA, med hovedkontor i Narvik.

01.10.2006 - 21.10.06: Ut chartret til Norsk Hydro, som hotellskip.

12.2006: Inngått salgsavtale med Unge Sjømenns Kristne Forening, Stavanger, om kjøp av "Narvik". Skipet vil etter planen overleveres de nye eierne i februar 2007. Brutto salgspris for skipet er 62 mill Nkr.

21.02.2007: Ankom Bergen for siste gang i ordiner hurtigrutefart. Klokken 18.00 ble det formelt skiftet rederiflagg ombord.

2010: Fortsatt i drift som skoleskip.