NOENDE

Historien Nordnorge (1964)

Fra 1.januar 1963 kunne Ofotens Dampskipselskap igjen tre inn i rekken av konsesjonerte hurtigruteselskaper. Fra 1936 til 1943 hadde selskapet hatt fast plass i Hurtigruten, men hadde etter krigen mistet den til Det Nordlandske Dampskipsselskap da det ikke lenger hadde noen passende skip. Med Barøy hadde selskapet så kommet inn på midlertidig basis fra 1953, og den nye kontrakten mellom selskapene og Samferdselsdepartementet oppfylte målet for Ofotens ambisjoner. Etter forhandlingene om den nye kontrakten i 1962 slo selskapet seg nå sammen med Stavangerske og Vesteraalens som også var i markedet etter nye skip.

Ofotens skip ble bestilt fra Aker-gruppen i juli 1962 og ble kjølstrakt på Akers Verft i Oslo høsten 1963. Ved sjøsetningen 1.februar 1964 ble det døpt Nordnorge av Randi Bratteli, hustru av daværende samferdselsminister. Etter prøvetur ble det overlevert 5.juni, som selskapets og hurtigrutens flaggskip.

Om kvelden 11.jui 1964 gled Nordnorge ut fra Festningskaien i Bergen på sin første tur nordover, med H Waagønes som fører. Med sine 2611 brt og 286 fots lengde var den Hurtigrutens største, så vidt større enn sine søstre Kong Olav og Lofoten. Den var også bygget etter samme tegninger og skilte seg bare ved detaljer. Salongene var samlet på promenadedekket, eller rettere salongdekket, med 1.plass fellesrom forut og 2.plass akter. Helt forut på brodekket hadde skipet også en utsiktssalong. Lugarene var i hovedsak på B-dekk, men også noen på A- og C- dekk; 57 på 1.plass og 180 på 2.plass. På kortere strekninger på kysten kunne skipet ta 500 passasjerer. Hovedmotoren var en 7-sylindret Aker-bygget Burmeister & Wain på 3325 bhk, som under prøvetur gav 17,55 knop.

Nordnorge var etter manges mening det vakreste skipet i Hurtigruten. De rene, klassiske linjene, den balanserte profilen med den store, strømlinjeformede skorsteinen, som bare var til pynt da røykutslippet var i aktermasten, gav et ualminnelig vakkert helhetsinntrykk, som ble understreket av Ofotens farger. Full ferdig kom skipet på 16,5 millioner kroner.

Med leveringen av Nordnorge ble en ny milepæl nådd i Hurtigrutens historie. Omsider kunne den opprettholdes med likeverdige skip av samme standard kapasitet og fart. Det var nå mulig å drive ruten med 13 skip og 15 knops rutefart. Hurtigruten gikk nå inn i en lang, stabil periode. År ut og år inn gikk denne kystens perpetuum mobile, med daglige avganger uansett vær og årstid. I 19 år, like til vinteren 1982/83 skulle Nordnorge være rutens nyeste skip. Etter kaptein Waagønes overtok Rolf Hundal som fører i 1967 og ti år senere Kåre Danielsen og deretter Peder Pedersen. Ved levering av den nye Narvik i desember 1982, gikk besetningen fra Nordnorge over på dette skipet, samtidig som Håkon Jarls folk overtok Nordnorge.

Mens Bergenske og Nordenfjeldske valgte å selge eller redusere sin deltakelse i Hurtigruten, kom Ofotens til å satse sterkere. I 1985 overtok selskapet også aksjemajoriteten i Vesteraalske og i januar 1988 ble selskapene formelt fusjonert som Ofotens og Vesteraalskes Dampskipsselskap.

Som et ledd i oppgradering av skipet etter nye forskrifter kom Nordnorge i desember 1985 til Kaarbøs Mek Verksted i Harstad. Her fikk innredning og maskineri en grundig overhaling for 4.5 millioner kroner, og en del av lugarene ble bygget om med egen dusj og toalett.  Det ble også innredet nye lugarer på styrbord side av salongdekket akter. Ette dette ble antall køyeplasser redusert til 207. 17.februar 1986 kom Nordnorge tilbake i ruten.

Med levering av Nordkapp ble Nordnorge trukket ut etter utlossing i Bergen 2.april 1996 og dirigert til Narvik for opplag. I august ble skipet solgt til Tempelman Inc , et internasjonalt selskap registrert i Liberia, men også med visse norske interesser. 19.august 1996 ble skipet formelt overlevert og ble overtatt av greske offiserer og ukrainsk mannskap.  Under navnet Worldlink og med gulmalt skorstein forlot skipet Norge på vei mot Piraeus, hvor det skulle bygges om for sin nye tjeneste for dykkercruise på Maldivene. Bak prosjektet stod Universal Enterprices Pte Ltd i Malé som rederi. Innreding og lugarer ble rustet opp, med 56 de-luxe utvendig lugarer og 14 innvendige, med air condition anlegg og badebasseng. I det ytre ble båtdekket forlenget akterover og skroget ble hvitmalt med blå stripe. I 1997 kom skipet i fart inder navnet Island Explorer på dykker-cruise i Mauritius og ser fremdeles i full drift. Her kan det ennå ha noen år foran seg.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing