NOENDE

MS Finnmarken - spesifikasjoner

Skipet ble bygd i Hamburg av verftet Blohm und Voss, og ble overtatt av VDS i 1956. Den seilte helt til 20.desember 1993, da den ble erstattet av MS Richard With. I fartstiden hadde den to lengre verkstedopphold i Tyskland og ett i Norge, med omfattende oppussing og reparasjoner.

Da den var ny, hadde Finnmarken sertifikat til å seile med 425 passasjerer i såkalt "liten kystfart", og 585 passasjerer i kortere ruter i innenskjærs fart. Lugarkapasiteten var på 205 køyer, fordelt på 63 på 1.plass, 114 på 2.plass og 28 konvertible.

Den var 2189 brt da den stod ferdig, og skroglengden var på 266 fot. Innredningen fulgte ellers den vanlige struktur, med 1.plass midtskips og 2.plass akter. Alle salonger lå på promenade-dekket.

Hovedmotoren var en 10-sylindret MAN på 2960 bhk som gav 16,6 knop på prøveturen.

 

Noen av skipets kapteiner opp gjennom årene:

  • Oscar Carlson.
  • Rolf Holten i 1960-årene
  • Asbjørn Fritzvold, 1963/64
  • N. Frøskeland, rundt 1970
  • Hilmar Stenersen, fra 1971
  • Sigleif Pedersen
  • Fredrik Hals
  • Den siste kapteinen i skipets ordinære fart var Harald Bratland.