NOENDE

Hurtigrutemuseets forening

Formålet med foreningen er å støtte driften av Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Foreningen arbeider for å gjøre Hurtigrutens historie kjent både i lokalmiljøet, på kysten og i landet forøvrig. Det legges særlig vekt på den historiske og aktuelle betydning som Hurtigruten har i norsk samferdsel og for utviklingen av kystsamfunnet i leia.

Styret inviterer også medlemmene av foreningen til arbeidsmessig/dugnadsmessig innsats i bestrebelsene med bevaring og forvaltning av de store og verdifulle kulturhistoriske verdier som nå er samlet på Stokmarknes. Styret er åpen for initiativ fra medlemmenes side.